Smaka Sverige

Gotlandskanin

Gotlandskanin. Foto: Anders Lekander

Kategori

Kanin

Geografisk utbredning

Spridd i hela landetBeskrivning

Gotlandskaninen är en mellanstor kaninras där ett vuxet djur väger 3-4 kg. Rasen finns i flera färger och teckningar och öronen är upprättstående.

Historia

Precis som övriga svenska raser är gotlandskaninen en rest av den gamla svenska lantraskaninen eller bondkaninen. Bondkaninen omnämns redan år 1881. Namnet gotlandskanin har den fått eftersom man hittade djur av den gamla stammen som hållits rensrasiga under en lång tid på några gårdar på Gotland. 1993 slöts rasregistret och de gotlandskaniner som registrerats sedan dess är ättlingar till inventeringsdjuren.

Bevarande

Föreningen Gotlandskaninen arbetar med bevarandearbetet av gotlandskanin och mellerudskanin. Detta arbete görs med hjälp av genbanken. Föreningen verkar även för att sprida kunskap om lantraskaninernas betydelse i hushållen förr och nu. Föreningen godkänner avelsbesättningarna, som i sin tur rapporterar tillbaka vad som händer i besättningen. Det finns cirka 150 besättningar av gotlandskanin i Sverige.

Marknad

Gotlandskaninen hålls för både kött och som sällskapsdjur.

Källor

Uppdaterad 5 juli 2018