Smaka Sverige

Gotlandsfår

Gotlandsfår. Foto: Einar De Wit

Kategori

Får

Geografisk utbredning

Förekommer i hela landetBeskrivning

Lammen från gotlandsfåren föds svarta medan vuxna gotlandsfår är glänsande grå i olika nyanser, med svart huvud och svarta ben. Varken bagge eller tacka har horn. Vita tecken förekommer men är inte önskvärt i större utsträckning. Tackorna har en årstidsbunden brunst och lammar på våren.

Historia

Gotlandsfår härstammar ifrån det gotländska utegångsfåret. Gotländska utegångsfår har anor tillbaka till bronsåldern. Utegångsfåren var dåtidens vanligaste husdjur, skinn och ull användes som exportvara. I början av 1900-talet inriktades avelsarbetet på att få fram ett djur med jämn grå färg och utan horn, detta blev så småningom dagens gotlandsfår.

Gotlandsfåret är idag den till antalet största rasen i fårkontrollen.

Bevarande

Gotlandsfåren ingår inte i någon bevarandeplan. Svenska fåravelsförbundet håller härstamningsregistret för rasen.

Marknad

Gotlandsfår är en ”kombinationsras” som avlas för både ull, skinn och kött. Storleken på fårbesättningarna varierar. Avsättningen för lammkött i butik anses vara god, likaså efterfrågan på förädlade produkter av skinn och ull.

Källor

  • Hallander, Håkan. Svenska Lantraser, 1989.
  • Sjödin, Erik med flera. Får 2007.
  • www.silverlock.selänk till annan webbplats

Uppdaterad 5 juli 2018