Smaka Sverige

Blekingeanka

Blekingeanka. Foto: Urban Wigert

Kategori

Fjäderfä

Geografisk utbredning

Härstammar från BlekingeBeskrivning

Blekingeankan är en medelstor anka med rektangulär kroppsform. Kroppen är relativt kompakt och bred. Kroppsställningen är mer horisontell än högrest. Blekingeankan är vanligen vildfärgad som gräsanden, ibland med ljusare grundfärg. Helt vita djur kan förekomma. Vikten kan variera mellan 2,5–3 kg för honorna och 2,5–3,5 kg för hanarna. En blekingeanka värper 80 till 100 ägg per år. Äggen väger mellan 70 till 80 gram.

Historia

En liten flock, bestående av två andrikar och fem ankor, hittades 1994 hos en fiskarfamilj på Ungskär i Blekinges yttre skärgård.

Bevarande

Blekingeankan bevaras i levande genbanker där avelsmålet är att bevara rasens breda funktion utan att förädla eller förändra den i någon speciell riktning. Blekingeankan bevaras av Svenska Lanthönsklubben.

År 2012 fanns det 71 hanar och 137 honor fördelade på 43 besättningar i genbank.

Marknad

Blekingeankan anses vara en prima hushållsanka.

En stor del av avkomman behövs för vidare avel i syfte att öka djurantalet i rasen. Intresset av att bevara biologisk mångfald och traditionella svenska husdjursraser är den främsta orsaken till att djuren hålls.

Lantrasankorna är resurssnåla och effektiva i ett självhushåll. De ger både kött och ägg som passar utmärkt i matlagningen.

Källor

  • Svenska Lanthönsklubbens plan för avel med äldre, svenska fjäderfäraser. www.kackel.selänk till annan webbplats.
  • Ronny Olsson, Genbanker och rasramar för våra svenska lantraser av fjäderfän. Svenska Lanthönsklubben, 2013
  • Olsson, Ronny. Våra lantraser – ankorna. Hanegället, nummer 4, 2013, sid 3-5 Dreborg, Ingemar. Blekingeankan, samma anka – men större variation. Hanegället, nummer 1 2012, sidorna 8-9.

Uppdaterad 5 juli 2018