Smaka Sverige

Äpple

Äpple. Foto: Urban Wigert/Jordbruksverket

Kategori

Frukt, bär och nötter

Traditionell användning

Råkost, must cider, mos och bakverkSorter

Sorter som anses värda att bevara för dess goda spridning av typer har samlats i en så kallad mandatsortlista och bevaras i den Nationella Genbanken för frukt, bär och nötter. Som mandatsorter brukar man räkna sorter av svenskt ursprung, det vill säga både sorter som namngivits och spridits lokalt, och sorter som har tagits fram och marknadsförts av svenska växtförädlare.

Sortlista

Frukt i klonarkivenPDF

Geografiska kopplingar

Äpple kännetecknas generellt av ett stort antal lokalsorter som har uppstått genom frösådder och som ibland också har fått en vidare spridning. Varifrån sorterna kommer framgår av i vilken lokal genbank runtom i landet de bevaras.

Odlingshistoria

Äpple (Malus silvestris) har utvecklats ur vildäpple. Utvecklingen har främst skett i Persien. Införda sorter tros ha korsats med våra vilda. De första arkeologiska fynden av äpple i Sverige kan härledas till cirka 2 500 f Kr. Odlade äpplen förekom även på vikingatiden. Under 1800-talet importerades många nya sorter från bland annat Tyskland, England och Danmark.

Traditionell användning

Äpplen används som råkost, till must men kan också jäsas till cider. Äpplen används också till mos, pajer och bakverk.

Gastronomiska egenskaper

Sensoriska smakbeskrivningar har gjorts i Sverige av olika äpplesorter, liksom studier av lokalsorters egenskaper för mustning och ciderjäsning.

Källor

  • Tunón, Håkan, Börge Pettersson och Mattias Iwarsson, 2006. Människan och floran. Etnobiologi i Sverige 2.
  • POM - Här bevaras våra svenska fruktsorterlänk till annan webbplats
  • Swahn, Johan, Åsa Öström, Ulf Larsson och Inga-Britt Gustafsson, 2010. Sensory and semantic language model for red apples. Journal of Sensory Studies 25, länk till annan webbplats591-615

Uppdaterad 5 juli 2018