Smaka Sverige

Vålåloffen

Kategori

Ost

Landskap

Jämtland

I produktion sedan

År 1954

Produktbeskrivning

Vålåloffen är en fyrkantig kittost gjord på komjölk, en s.k. steppost. Den är ätmogen redan efter två månaders lagring. För att kittbakterierna, som ger den milda karaktäristiska smaken, ska växa till tvättas osten med saltlake under tillverkningen.

Vålåloffen är en kittost i form av en fyrkantig limpa, loff, på dialekt.

Vikt: cirka 3 kg

Lagrad: 5-10 mån

Smak: Mild kittsmak. Hårdost. Vaxad. Fyllig arom och rund i smaken. God hållbarhet.

Historia

Vålåloffen uppfanns vid Undersåkers mejeri som ingick i dåvarande Jämtlands mejeriförening vilken senare uppgick i Nedre Norrlands Producentförening (NNP). Osten kom ut på marknaden år 1954, men slutade tillverkas år 1979 i samband med att mejeriet i Östersund anpassades till moderna tiders krav på rationalitet. Moderniseringen av mejeribranschen innebar dödsstöten för de ostar som krävde långsammare hantverksmässig hantering och dessa fasades ut till förmån för mer storskaligt producerade ostar. (1) (2).

Osten var en verklig storsäljare. Av de 17 olika sorters ost som tillverkades i Jämtland år 1963 stod Vålåloffen för ca 30 % (drygt 1 milj kg)(3).

Den på sin tid mycket populära osten Vålåloffen har numera återskapats.

Producenter

År 2014 fanns det en producent av Vålåloffen.

Kommentarer

En ansökan om skyddad ursprungsbeteckning togs fram i början av 2000-talet. Ansökan blev aldrig inlämnad  till EU.

Ostsyndikat Jämtland ekonomisk förening bildades för att kontrollera och se till att Vålåloffen tillverkades enligt produktspecifikationen.

Källor

  1. SLU 2005länk till annan webbplats
  2. http://www.ostforum.se/osthistoria/osthistoria/gamla_ostar.htmllänk till annan webbplats
  3. http://www.ostforum.se/osthistoria/osthistoria/gamla_ostar.htmllänk till annan webbplats

Uppdaterad 13 januari 2015