Smaka Sverige

Salmbärssylt

Foto: Barbro Vestlin

Kategori

Saft/Sylt/­Konfekt

Landskap

Gotland

I produktion sedan

1741

Produktbeskrivning

Sylt tillverkad av salmbär (Rúbus caesius), ett vilt blåhallon som växer på Gotland.

Historia

Salmbärssylten är något av en symbol för Gotland.

Salmbär är ett bär som växer vilt på Gotland på klena rankor (cirka 2-3 mm grova) på kalhyggen, i åkerdiken och på myrmark.

Linné nedtecknade i sin dagbok den 5 juli 1741 sitt första möte med salmbäret. Detta skedde under hans botaniska resa till Gotland i Närs socken på sydöstra Gotland.

Producenter

År 2014 fanns det fem producenter av samlbärssylt på Gotland.

Uppdaterad 11 oktober 2019