Smaka Sverige

Handboken är ett bra verktyg inför ansökan om certifiering. Foto: Montage/Odd Nygård

Svensk handbok om ansökan

Det finns en praktisk handbok på svenska om hur det går till att ansöka om Skyddad ursprungsbeteckning, SUB och Skyddad geografisk beteckning, SGB.

Viktigt verktyg med manual

Handboken innehåller:

  • Introduktion till certifieringar och märkningar
  • Introduktion till ursprungsbeteckningar
  • EU:s regelverk
  • Erfarenheter från svenska ansökningar
  • Handledning till vad en ansökan ska innehålla
  • Exempel från registerade ansökningar

Handboken togs fram under ett samproduktionsprojekt mellan Södertörns högskola och Hushållningssällskapens Förbund.

Här kan du ta del av handboken.länk till annan webbplats

Uppdaterad 13 januari 2015