Smaka Sverige

Svecia är en redan certifierad produkt. Foto: Pressbild

Kvalitet som kan mätas

Vanligen indelas kvalitetsbegreppet i tre delar: produkt-, produktions- respektive konsumentorienterad kvalitet.  Process- och produktorienterad kvalitet är mätbara kvalitetsbegrepp.

Produktkvalitet handlar om produktens fysiska egenskaper, exempelvis innehållet av fett, proteinhalt, vitaminer, mineraler etc. medan processorienterad kvalitet rör produktionssättet, till exempel ekologisk produktion. Konsumentorienterad kvalitet står för den subjektiva kvalitetsupplevelsen som huvudsakligen är kopplad till produktens smak.

Konsumentens upplevelse

EU:s regler för skyddad ursprungsbeteckning och skyddad geografisk beteckning utgör i praktiken kvalitetsbeteckningar men av de ovanstående kvalitetsaspekterna gararanterar märkningen endast de produkt- och processorienterade kvalitetsaspekterna. De säger inget om den subjektiva konsumentupplevda kvaliteten. De skyddade beteckningarna signallerar dessutom en annan typ av kvalitet i och med att de garanterar produktens ursprungsplats.

Källor

Sammanställningen baseras på Nygård, O. 2015: Att ansöka om skyddad ursprungsbeteckning och skyddad geografisk beteckning eller registrera en garanterad traditionell specialitet.

Uppdaterad 30 januari 2015