Smaka Sverige

Choklad och härledda produkter nämns i listan över produktkategorier. Foto: Yvonne Åsell/TT

Ansökan om registrering av en traditionell specialitet

Ansökningar om registrering av ett namn som garanterad traditionell specialitet, GTS, får endast lämnas in av en grupp som arbetar med den produkt/de produkter vilkas namn ska registreras.

Vilka kan registrera en GTS, garanterad traditionell specialitet?

En enskild fysisk eller juridisk person får betraktas som en grupp om personen i fråga är den enda producenten som är beredd att lämna in en ansökan och om det berörda geografiska området har särdrag som skiljer sig väsentligt från dem i angränsande områden, eller om produkten har andra egenskaper än de produkter som framställs i angränsande områden.

Ansökan skickas till Livsmedelsverket som granskar den för att se om den är motiverad och uppfyller kriterierna i förordningen. Myndigheten inleder också ett nationellt invändningsförfarande, vilket bland annat innebär att ansökan ska offentliggöras samt att nationella fysiska eller juridiska personer kan framföra synpunkterpå/invändningar mot ansökan.

Produktkategorier

Klass 1.1 Färskt kött (och slaktbiprodukter)

Klass 1.2 Köttprodukter (värmebehandlade, saltade, rökta etc.)

Klass 1.3 Ost

Klass 1.4 Andra produkter från djur (ägg, honung, diverse mjölkprodukter utom smör etc.)

Klass 1.5 Oljor och fetter (smör, margarin, oljor etc.)

Klass 1.6 Frukt, grönsaker och spannmål, bearbetade eller obearbetade

Klass 1.7 Färsk fisk, färska blötdjur och kräftdjur samt produkter framställda därav

Klass 1.8 Övriga produkter i bilaga I till fördraget (kryddor etc.)

Klass 2.1 Öl

Klass 2.2 Choklad och härledda produkter

Klass 2.3 Bröd, konditorivaror, konfekt, skorpor och andra bagerivaror

Klass 2.4 Drycker framställda av växtextrakter

Klass 2.5 Pastaprodukter

Klass 2.6 Salt

Klass 2.7 Naturliga gummi- och hartsvaror

Klass 2.8 Senapspasta

Klass 2.9 Hö

Klass 2.10 Eteriska oljor

Klass 2.11 Kork

Klass 2.12 Karminsyra

Klass 2.13 Blommor och prydnadsväxter

Klass 2.14 Bomull

Klass 2.15 Ull

Klass 2.16 Korgvide

Klass 2.17 Skäktat lin

Klass 2.18 Läder

Klass 2.19 Päls

Klass 2.20 Fjädrar

Klass 2.21 Färdiglagade rätter

Klass 2.22 Öl

Klass 2.23 Choklad och härledda produkter

Klass 2.24 Bröd, konditorivaror, konfekt, skorpor och andra bagerivaror

Klass 2.25 Drycker framställda av växtextrakter

Klass 2.26 Pastaprodukter

Klass 2.27 Salt

Vad skall ingå i en ansökan om registrering?

En ansökan om registrering av ett namn som en garanterad traditionell specialitet ska innehålla:

  • Uppgift om den ansökande gruppens namn och adress.
  • Produktspecifikation.

Produktspecifikation

Produktspecifikationen upprättas med Bilaga II förordning 668/2014 som mall.

  • Produktens namn. Namnet skall anges på originalspråket.
  • Produkttyp.
  • Skäl till registreringen.
  • Förklara om det rör sig om en produkt som är resultatet av en viss produktions- eller bearbetningsmetod eller har en viss sammansättning som överensstämmer med traditionell praxis för produkten eller livsmedlet i fråga.
  • Förklara om det rör sig om ett namn som traditionellt har använts för att benämna den specifika produkten avser produktens traditionella karaktär eller särskilda egenskaper.
  • Beskriv produkten inklusive dess huvudsakliga fysiska, kemiska, mikrobiologiska eller organoleptiska egenskaper.
  • Beskriv den produktionsmetod som producenterna ska använda vid beredningen av produkten. I den mån det är lämpligt ska även råvaror och egenskaperna hos de råvaror eller ingredienser som används beskrivas.
  • Beskriv de viktigaste faktorerna som visar på produktens traditionella karaktär.

Källor

Artikel 49 förordning 1151/2012

Uppdaterad 30 januari 2015