Smaka Sverige

Kulturreservatet Åsens by

Landskap

Småland

Mejl

info@asensby.com

Telefon

036-830 55

Kulturreservatet Åsens by är Sveriges första och därmed äldsta kulturreservat. Verksamheten inriktas bland annat på att bevara och levandegöra kunskapen kring matkulturen och mattraditioner i Småland.

Webbplats:

asensby.selänk till annan webbplats

Uppdaterad 10 juli 2018