Smaka Sverige

Kålrotsakademin

Mejl

preses@kålrotsakademien.se


Kålrotsakademien är akademien för främjandet av den svenska matens kulturarv. Akademien grundades våren 2015 och har 18 ledamöter – 9 kvinnor och 9 män. Verksamheten bedrivs bl.a. genom möten, ordnandet av seminarier, publicering av skrifter och utdelandet av priser. Kålrotsakademien värnar också lite extra om samarbetet mellan olika akademier med bäring på mat i Sverige och för den svenska maten i utlandet.

Webbplats:

kålrotsakademien.selänk till annan webbplats

Uppdaterad 2 april 2020