Smaka Sverige

Sjuhäradsmat

Landskap

Väster­götland

Mejl

info@sjuharadsmat.se

Sjuhäradsmat är en ekonomisk förening som verkar för att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att marknadsföra, samordna förädling samt förmedla medlemmarnas livsmedelsprodukter under varumärket "Sjuhäradsmat" och andra av föreningens registrerade varumärken. Föreningens syfte är även att tillhandahålla utbildning och rådgivning för att utveckla medlemmarnas verksamhet och sortiment.

Webbplats:

sjuharadsmat.selänk till annan webbplats

Uppdaterad 18 maj 2018

Dela

Taggar