Smaka Sverige

Matfestens vänner Skellefteå

Landskap

Väster­botten

Kontaktperson

Stina Renström, program­koordinator

Mejl

info@matfesten.se

Telefon

070-587 54 27

Syftet med Matfesten är att främja den regionala matkulturen och dess aktörer, att bidra till en utveckling av livsmedels-näringen och främja attraktionskraften i regionen samt att erbjuda upplevelser för en bred målgrupp. Det ska i förlängningen bidra till att stärka regionens karaktär av en levande del av Sverige, öka besöksfrekvensen och därigenom förbättra lönsamheten för regionens näringsliv.

Webbplats:

matfesten.selänk till annan webbplats

Uppdaterad 14 maj 2018

Dela

Taggar