Smaka Sverige

Skånes livsmedels­akademi

Landskap

Skåne

Inom Livsmedelsakademin arbetar livsmedels-, måltids- och förpackningsnäringarna, handeln, universitet och högskolor, myndigheter och lantbrukets organisationer sida vid sida för att utveckla livsmedelsnäringen. Livsmedelsakademin bidrar till skapandet av mötesplatser, nätverk och projekt som underlättar dialog och förnyelse och höjer innovations- och konkurrenskraften i hela livsmedelsbranschen.

Webbplats:

livsmedelsakademin.selänk till annan webbplats

Uppdaterad 18 maj 2018

Dela

Taggar