Smaka Sverige

LRF Jämtland

Landskap

Jämtland

LRF Jämtland är en ideell förening och en partipolitiskt obunden intresse- och företagarorganisation för människor och företag inom de gröna näringarna. LRF Jämtland har nära 4 500 medlemmar som driver över 2 000 företag i Jämtlands län (2014). LRF ska medverka till utveckling av företag och företagare med jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö, så att de kan förverkliga sina ambitioner om tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft.

Webbplats:

lrf.se/jamtlandlänk till annan webbplats

Uppdaterad 18 maj 2018

Dela