Smaka Sverige

Hushållnings­sällskapet Jämtland

Landskap

Jämtland

Hushållningssällskapet i Jämtlands län är en fristående medlemsorganisation. Deras verksamhetsidé är att genom kunskapsspridning främja utvecklingen av lantbruket och landsbygden – en uppgift lika aktuell idag som vid starten 1817.

Webbplats:

hushallningssallskapet.se/jamtlandlänk till annan webbplats

Uppdaterad 18 maj 2018