Smaka Sverige

Hans Naess pratar om gotlänningarnas stolthet över deras gastronomiska arv tillsammans med Susanna Welin-Berger. Foto: Jordbruksverket

Film: Är man stoltare över sitt gastronomiska arv på Gotland

Varför är man så stolt över sitt gastronomiska arv på Gotland? En orsak kan vara det samarbete som råder mellan gotlänningarna på ön. Stoltheten lägger grunden för tyckandet om att det man har är fantastiskt. Susanna Welin-Berger, LivsTek pratar mer om ämnet.

Uppdaterad 30 januari 2015