Smaka Sverige

Märta Gunnarsson, Lena Ryberg Ericsson, Anneli Romany, Bengt Jansson och Hans Naess samtalar om gastronomisk identitet i Västerås. Foto: Gastronomiska Samtal

Gastronomisk identitet – motor i lokal utveckling

Vad smakar din region? Vid tre seminarier om regional matidentitet diskuteras säregna matprodukter som kan bidra till att utveckla besöksmål, arbetstillfälle, export och lokal identitet.

Syftet med seminariet ”Gastronomisk identitet – motor i lokal utveckling nära dig” är att inspirera lokala och regionala aktörer att själva utveckla kunskaper om sin gastronomiska identitet. Starten på en resa mot ökad medvetenhet och stolthet över den egna regionens matpotential.

Målet är att Sverige till år 2020 ska tredubbla antalet svenska produkter enligt EU:s regelverk för skyddad ursprungsbeteckning och skyddad geografisk beteckning.

Personer från Matbranschen, besöksnäringen och kulturella och kreativa näringar har sammanstrålat i Halmstadlänk till annan webbplats, Västeråslänk till annan webbplats och Umeålänk till annan webbplats för att diskutera om just gastronomiska regioner.

- Det finns mycket samlad kunskap som är relevant kring gastronomiska regioner, och mängder av tidigare forskning som man kan titta på med gastronomiska glasögon, sa Håkan Jönsson, etnolog vid Lunds universitet under seminariet i Halmstad.

Produkter i fokus

Deltagarna i Halmstad, Västerås och Umeå visade på ett stort engagemang under samtalen och något som diskuterades flitigt var de regionspecifika produkterna.

- Mitt bästa tips är att våga ta produkten och göra den till sin egen. Tala om dess goda egenskaper och varför den hör hemma just i din region. Det är först till kvarn som gäller, sa Charlotte Backman, Hushållningssällskapet, under ett av samtalen.

I Västerbotten jobbar man med målet att utnyttja sina förutsättningar. Något som man enligt Ella Petersson, matambassadör för Västerbotten varit dålig på.

- Vi ska vara stolta över våra smaker och jobbar med att kommunicera de unika kvaliteterna i våra produkter, sa Ella Petersson då hon summerade samtalen under seminariet i Umeå.

Alla samtal finns att ta del av på Gastronomiska Samtals youtubekanal.länk till annan webbplats

Uppdaterad 30 januari 2015