Smaka Sverige

Målet är att Skåne 2020 ska vara Nordens ledande dryckesregion. Foto: Meredith Andrews

Plats för alla när strategin växte fram

Skåne ska vara Nordens ledande dryckesregion år 2020. Det är målet för Skånsk dryckesstrategi som lanserades i april 2013.

Skånes dryckessjäl identifierad

En av ambitionerna är att identifiera den skånska unikiteten genom grödorna, hantverket, produktionen och den natur och kultur som dryckerna i Skåne springer ur.

Gynnar hela Skåne

Nu är det snart dags att uppdatera strategin och de sex ursprungliga fokusområdena. Och Jannie Vestergaard, verksamhetsansvarig vid Smaka på Skåne, som är övergripande ansvarig för Skånsk dryckesstrategi, är glad över arbetet och resultaten så här långt

- Strategiprocessen var väldig lyckad och däregenom har strategin blivit en succé. Med den i handen kan vi göra mycket för att utveckla hela kedjan, från produkter till nya marknader. Det gynnar hela regionen och därmed både oss som bor och arbetar här och våra turister, säger hon.

Målet med Dryckesstrategin är att samla de utvecklande krafterna och att genomföra tydliga uppdrag runt visionen att göra Skåne till Nordens ledande dryckesregion.

Plats för alla aktörer

En del av hemligheten bakom framgången är att alla parter som velat vara med i arbetet med att ta fram strategin, också har fått utrymme. Oavsett vilka ingångsvärden de haft – från råvaruproducenter till aktörer runt den färdiga drycken. Det handlar till exempel om producenter av - liksom specialister på - dryck, om grossister, handel, myndigheter, offentliga aktörer på olika nivåer, restauranger, skola, turistaktörer och universitet och forskning.

Strategin togs fram i en öppen och tillåtande process med många eldsjälar från olika områden. Tankar och åsikter samlades in kontinuerligt, exempelvis via djupintervjuer och ventilerades sedan i arbetsgruppen.

- Det var ett ganska fantastiskt arbete, fortsätter Jannie Vestergaard. Här kom idéerna nerifrån och uppåt, det är förutsättningen för att lyckas. Ambitionen var alltså tydlig: att formulera en strategi som mobiliserar engagemang genom att vara relevant – samtidigt som den ger utrymme för fantasi och nya idéer under det fortsatta arbetet.

Klassiska frågor viktiga

Vad har då Jannie Vestergaard för råd till dem som vill göra ett liknande arbete på andra håll i landet?

- Det är viktigt att svara på frågorna Varför? Vem? och Hur? hela tiden under arbetet. Det kan tyckas enkelt, men det är inte alltid det sker.

- Kom också ihåg att formulera en tydlig vision för strategin, det är det viktigaste. Strategin får uppdateras och förändras under resans gång, projekt kommer till och avslutas – men visionen lever.

Länsstyrelsen i Skåne har varit med genom hela arbetet, som en viktig samarbetspart inte minst när det handlar om grundfinansiering av arbetet. Men länsstyrelsen har också deklarerat att Dryckesstrategin är ett viktigt verktyg i myndighetens arbete med utvecklingen av nästa landsbygdsprogram. 

Uppdaterad 14 januari 2015