Smaka Sverige

Spenat

s

Spenat. Fredrik Sandberg/TT

Kategori

Örter och övriga köksväxter

Beskrivning

Arten spenat (Spinacia oleracea) har sitt ursprung i Centralasien. Till Norden kom den först på 1500-talet. Liksom för många andra köksväxter var de beskrivande namnen vanliga. Förr odlades spenat främst i hemträdgårdarna. Idag odlas spenat för konservindustrin i stor skala.

Sorter

I de äldre frökatalogerna skiljer man ofta på rundbladig och salladsbladig (ibland spets-) spenat eller ibland efter fröformen. Chansen att sorter inte överensstämmer med varandra även om de heter lika är stor. Enbart ett namn från äldre frökataloger som skulle kunna tyda på svensk sort har hittats, ”Gotland stor”. Sorten finns dock inte bevarad.

Traditionell användning

Odlas i dag för konservindustrin.

Uppdaterad

Källor

  • Diverse frökataloger från 1800-talet och början av 1900-talet.
  • Hansson, Marie och Hansson, Björn, 2002. Köksträdgårdens historia.