Bruna bönor från Öland

Bruna bönor.

Bruna bönor. Foto: Scandinav

I produktion sedan

Mitten av 1600-talet

Beskrivning

Frön/bönor av bruna bönor. Bruna bönor från Öland består av fyra sorter. Bonita, Karin, Katja och Stella I. Bruna bönor från Öland har en jämn och enhetlig brungul färg. Fröna är korta, äggrunda eller eliptiska.

Odlingsprocessen

Bönan ska odlas på Öland. Bönan kräver väldränerad och varm jord. Sådd bör ske då temperaturen på jorden uppnått 10 grader eftersom de är känsliga för frost under groning. Bönorna kan odlas både med eller utan tilgång till bevattning. Bruna bönan skördas i regel i september. Det kan ske för hand eller med maskin. Den bruna bönan ska torkas och det kan sek genom olika metoder. Strängläggning på fält innebär att bönorna torkas i strängar som ligger kvar på fältet. Krakning innebär att bönplantorna träs på stänger som sedan får stå kvar i fält under en till två veckor innan plantorna tröskas. Fördelen med krakning är att plantorna inte ligger kvar på marken utan blåsten hjälper till att torka bönorna. Torkningen måste ske inom det begränsade geografiska området. För att kunna torka enligt metoderna ovan krävs goda praktiska kunskaper om hur det aktuella bönpartiets kvalitet kommer att påverkas. Kunskaperna om fälttorkning är en muntlig tradition som förs vidare bland odlarna från generation till generation.

För att Bruna bönor från Öland skall erhålla sin karakteristiska guldbrungula färg krävs mycket sol under mognadsprocessen. Bönan bör inte heller utsättas för mycket regn. Om det regnar mycket under första delen av september blir bönan gråare och mörkare. Det blir också svårare att lagra bönan och den kan bli angripen av svamp. Före lagring sorteras trasiga, missfärgade, svampangripna eller skadede bönor bort.

Skyddad EU-beteckning

Bruna bönor från Öland har ansökt och fått skyddad geografiskbeteckning (SGB) hos EU.

Geografisk utbredning

Öland har ett gynnsamt klimat för bruna bönan med milda höstrar och vintrar. Somrarna är solrika med en medeltamparatur på 17 grader. Jordarna består av sand och grovmo. Dessa jordar är väl lämpade för den bruna bönan. Sandiga jordar är en fördel på grund av att de behåller värmen och dränerar bort överskott av vatten bättre än exempelvis leriga jordar.

Historia

Den bruna bönan kom ursprungligen från Sydamerika till Europa. Bruna bönor har odlats i Sverige sedan mitten av 1600-talet. Ända fram till år 1955 odlades bönorna på flera håll i landet. Idag odlas bruna bönor endast på Öland, huvudsakligen kring Mörbylångaslätten.

Det finns skriftliga belägg för en obruten tradition av odling av bruna bönor på Öland sedan 1883. De aktuella sorterna som beskrivits ovan har odlats på Öland sedan de introducerades på marknaden.

I en historisk uppteckning från 1906 finns ett recept på bruna bönor från Glömminge på Ölandlänk till annan webbplats.

Bruna bönor från Öland är en skyddad geografisk beteckning (SGB). Det är också en Presidia-produkt inom Slow Food.