Nypon

Nypon

Nypon. Foto: Eva Sjöberg/Jordbruksverket.

Beskrivning

Nypon är frukterna av olika sorters rosor. Främst har nyponros (Rosa dumalis) använts.

Traditionell användning

Nyponen kärnas ut och torkas, sedan används de främst till soppa. Nypon har hög C-vitaminhalt.