Barkbröd

Barkbröd

Barkbröd. Foto: Ingrid Ölund.

I produktion sedan

1700-talet

Produktbeskrivning

Barkbröd är ett bröd bakat med tillsats av barkmjöl.

Historia

Traditionen att baka bröd på mald innerbark av främst gran, tall och lövträd är mycket gammal. I trakten av Söderköping hittades 1911 rester av ett bröd bakat av tallbark och malda åkerärter i en vikingagrav.

Ett kallt klimat och primitiva jordbruksmetoder gav i äldre tider ofta upphov till missväxt med dåliga skördar och därmed brist på mjöl. Att blanda bark i brödet blev ett sätt att dryga ut den knappa mjöltillgången. Barkbrödet bakades därför över i stort sett hela Sverige under 1700-och 1800-talen och ingår därmed i kategorin Nödbröd Länk till annan webbplats.. Barktillsatsen hade ingen näringsmässig effekt men bättrade på mättnadskänslan.

Inslaget av bark gav brödet en karaktäristisk besk-syrlig smak. För att få bort smaken av kåda slog man ofta kokande vatten över den avskalade barken innan den torkades och stöttes till mjöl. Barkmjölet inblandades i vanligt mjöl eller ärtmjöl vid brödbakning men Linné beskriver också hur man av enbart barkmjöl bakade mycket tunna brödkakor som torkades i ugn och "som ej sällan kunde ätas under hela året".

Efter missväxtåren 1867-1869 upphörde successivt bakningen av barkbröd. Barkbrödets speciella smak uppskattades emellertid på vissa håll så att traditionen att blanda bark i mjölet fortsatte även under normala skördeår.

Under 1700-talet ägnades barkbrödet stor uppmärksamhet. Användningen av bark och vilda växter i bröd var då inte enbart en företeelse i samband med missväxt och nöd utan blev något av ett mode främst bland lärda och botaniskt intresserade.

Idag anses brödet hälsofrämjande. Det ska bland annat minska fetma och diabetes.