Smaka Sverige

Västergötland

Landskapet mellan Vänern och Vättern och Kattegatt låg på istiden under vatten. Den näringsrika slätten formade ett rikt jordbrukslandskap för odling eller betesmark. Djuren som betar på marken har lett till att området producerar mycket mjölkprodukter och ostar.

 

Uppdaterad 7 november 2018

Dela