Smaka Sverige

Västerbotten

Landskapet i Västerbotten består till största delen av skog med inslag av myrmark och vattendrag men däremot inga fjäll. Jordbruk och odling finns i hela Västerbotten. Traktens matkultur använder vilda råvaror som åkerbär, älg, tranbär, svamp och hjorton. Till den traditionella matkulturen hör mesost, blodbröd och långfil även kallat tätmjölk.

 

Uppdaterad 6 november 2018

Dela