Smaka Sverige

Skåne

Den geografiska förutsättningen i Skåne har format dess matkultur. Skåne omges av tre hav, har ett milt klimat, bördig jord och korta avstånd mellan inland och kustland. Detta skapar förutsättningar för utmärkta råvaror från sädes och grönskasfälten, fruktodlingarna, kustfisket och djurhållningen.  Här finns hundratals småskaliga livsmedelsproducenter och flertal mathögtider att upptäcka.

 

Uppdaterad 6 november 2018

Dela