Smaka Sverige

Sveriges Biodlares Riksförbund

Sveriges Biodlares Riksförbund är intresseorganisation för landets biodlare. Förbundet delas in i 25 distrikt och lokala biodlarföreningarna runt om i landet. Förbundet företräder landets biodlare och jobbar för att utveckla biodlingen i Sverige.

Webbplats:

Uppdaterad

Dela