Smaka Sverige

Organic Sweden

Organic Sweden är en branschorganisation för aktörer på den ekologiska marknaden. Organisationen arbetar för att bidra till ökad kunskap och därmed ökat engagemang för ekologisk och KRAV-märkt produktion och konsumtion, samt för att stärka aktörerna på ekomarknaden genom att vara en plattform för utbyte av erfarenhet och dialog.

Uppdaterad

Dela