Smaka Sverige

Matkult.se

Matkult.se är en kunskapsbank som vill synliggöra och tillgängliggöra kulturarv kopplade till mat, dryck och måltider. Webbplatsen drivs av myndigheten Isof, Institutet för språk och folkminnen, med medel från Landsbygdsprogrammet och är en del av regeringsuppdraget Traditionell småskalig matkultur.

Grunden till webbplatsen är det rika material som finns i arkiven på Institutet för språk och folkminnen. Det handlar till exempel om jordbruk och fiske, kosthåll, råvaror, växtsorter, husdjursraser, maträtter, matframställning, redskap och måltider från olika delar av Sveriges landsbygd.

Uppdaterad

Dela