Smaka Sverige

Livsmedelsföretagen

Livsmedelsföretagen är en arbetsgivar- och branschorganisation som verkar för att livsmedelsföretagen i Sverige ska karaktäriseras av högt anseende och mångfald samt ha god tillväxt, lönsamhet och konkurrensförmåga. Föreningen har ett antal delbranschföreningar som är självständiga föreningar.

Uppdaterad

Dela