Smaka Sverige

Kålrotsakademien

Kålrotsakademien är akademien för främjandet av den svenska matens kulturarv. Akademien grundades våren 2015 och har 18 ledamöter – 9 kvinnor och 9 män. Verksamheten bedrivs bland annat genom möten, ordnande av seminarier, publicering av skrifter och utdelande av priser. Kålrotsakademien värnar också lite extra om samarbetet mellan olika akademier med bäring på mat i Sverige och för den svenska maten i utlandet.

Uppdaterad

Dela