Smaka Sverige

Hållbara Restauranger

Hållbara Restauranger är ett nätverk av restauranger som vill skapa en mer hållbar restaurangnäring. Nätverket består av 65 restauranger i Göteborg, Stockholm, Malmö och Umeå.

Uppdaterad

Dela