Smaka Sverige

Eldrimner

Eldrimner är Sveriges kunskapscentrum för mathantverk. Centret förmedlar kunskap, ger stöd och inspiration till mathantverkare i hela Sverige och i Norden, i starten såväl som i utvecklingen av yrket. Eldrimner hjälper företagare genom rådgivning, seminarier, studieresor, utvecklingsarbete och erfarenhetsutbyte, allt för att mathantverket ska utvecklas.

Webbplats

Uppdaterad

Dela