Smaka Sverige

Ekologiska lantbrukarna

Ekologiska lantbrukarna är en bransch- och medlemsorganisation för företag inom det ekologiska lantbruket. Organisationen jobbar för att svenska ekobönder ges de bästa möjligheterna att utveckla lönsamma och hållbara företag.

Uppdaterad

Dela