Sörmlands Matkluster

Sörmlands Matkluster är en medlemsförening som ska bidra till att öka medlemsföretagens lönsamhet och omsättning och öka kompetensen inom matområdet. Målet är att öka antal företag på landsbygden och att Sörmland får fler fast boende och fler besökare.