Smaka Sverige

Smaka på Västmanland

Landskap

Västmanland

Smaka på Västmanland är en ekonomisk förening som verkar för att utveckla produktions-, förädlings- och distributionsled i enlighet med den växande efterfrågan på mat med tydligt ursprung, odlat/framställt i konsumentens hemtrakter. Visionen är starka landsbygdsföretag, fler arbetstillfällen, god, trygg, nyttig, hållbar och nära matkedja med utvecklad regional matkultur.

Uppdaterad

Dela