Smaka Sverige

Sjuhäradsmat

Landskap

Västergötland

Sjuhäradsmat är en ekonomisk förening som verkar för att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att marknadsföra, samordna förädling samt förmedla medlemmarnas livsmedelsprodukter under varumärket "Sjuhäradsmat" och andra av föreningens registrerade varumärken. Föreningens syfte är även att tillhandahålla utbildning och rådgivning för att utveckla medlemmarnas verksamhet och sortiment.

Webbplats:

Uppdaterad

Dela