Smaka Sverige

Nifa

Landskap

Värmland

Nifa är en ekonomisk förening vars främsta mål är att medverka till affärsutveckling för matproducenter i Värmland.

Nifa är en branschförening för värmländska matproducenter och erbjuder verksamhet inom tre huvudområden; Företags- och branschutveckling, innovationsstöd samt omvärldsbevakning. Dessutom erbjuds mäklartjänster, nätverksstöd samt kompetenshöjande aktiviteter inom ett antal områden.

Nifa ska också medverka till att sätta Värmland på kartan tack vare sin matkultur. Detta kan ske genom att öka kännedomen om vad värmländska matproducenter kan erbjuda och öka exporten av värmländsk mat till andra regioner och länder.

I föreningen finns i dag en blandning av stora och små värmländska företag som kan dra nytta av varandras verksamhet.

Webbplats:

Uppdaterad

Dela