Smaka Sverige

Lokal­producerat i Väst

Lokalproducerat i Väst är ett resurscentra för småskaliga livsmedelsproducenter i Västra Götalands län och arbetar med att stötta små livsmedelsproducenter främst genom rådgivning inom marknad, handel, försäljning mm. Lokalproducerat i Väst har idag ca 250 företag i sitt nätverk från hela Västra Götaland och är finansierade av främst Västra Götalands regionen och Länsstyrelsen samt av landsbygdsprogrammet. Nätverket har också ett varumärke tillsammans med Västsvenska turistrådet som heter Smaka på Västsrevige som arbetar med att sälja in produkter och producenter till olika markander samt att gemensamt marknadsföra denna grupp företag.

Uppdaterad

Dela