Smaka Sverige

Kulturreservatet Åsens by

Landskap

Småland

Kulturreservatet Åsens by är Sveriges första och därmed äldsta kulturreservat. Verksamheten inriktas bland annat på att bevara och levandegöra kunskapen kring matkulturen och mattraditioner i Småland.

Webbplats:

Uppdaterad

Dela