Goda Gotland

Gotland Regional Matkultur Ekonomisk Förening arbetar för att företag ska öka synlighet och tillgänglighet för det breda och spännande utbudet av gotländskt producerad mat och råvaror gentemot konsumenter, offentligt kök och butiker. De samlas under paraplyet med namnet Goda Gotland.

Webbplats: