Smaka Sverige

Gävleborgs Fäbodförening

Landskap

Västerbotten

Gävleborgs Fäbodförening arbetar brett för bevarande av fäbodkultur och utveckling av fäbodbruk. I arbetet är föreningen uppmärksam på konventioner, riktlinjer och miljömål och vill styra in sin verksamhet nära dessa. Målet är att får ett mer stabilt och livskraftigt bruk av alla fäbodar överallt.

Uppdaterad

Dela