Smaka Sverige

Odd Nygård. Foto: Montage

Film: Skyddad beteck­ning - Hjälpa eller stjälpa?

Odd Nygård, sakkunnig om regionala specialiteter pratar om ansökan om ursprungsskydd är ett hjälpmedel att höja värden på produkter och dessutom stimulerar till samarbetet mellan producenter.

Uppdaterad 30 januari 2015

Dela