Smaka Sverige

Foto: Jordbruksverket

Möjliga produkter för skyddad beteckning

I dagsläget har sex svenska produkter skyddad ursprungs- eller geografisk beteckning. Många fler har potential att ansöka enligt EU:s regelverk.

Ett av syftena med kartläggningen har varit att identifiera fler produkter som kan bli aktuella för kommande ansökningar om skyddad ursprungs- eller geografisk beteckning enligt EU:s regelverk.

Utifrån en större mängd insamlade produkter har ett urval gjorts av produkter som uppfyller de grundläggande kraven för skyddad beteckning:

  • Produkten har en koppling till ett specifikt geografiskt område
  • Produkten tillverkas inom det geografiska området
  • Produkten har inte något registrerat varumärke

Några viktiga saker att tänka på inför en eventuell framtida ansökan om skyddad beteckning:

  • Produkten ska ha ett svenskt/dialektalt namn med anknytning till produktionsplatsen
  • Arbeta med, förbättra och dokumentera produktionsprocessen (processkvalitet)
  • Arbeta med, förbättra och dokumentera produktens egenskaper (produktkvalitet)
  • Dokumentera historia och historier om produkten och trakten/landskapet kring produktionsplatsen
  • Se till att produktionen av produkten inte sprids så att den därigenom tappar sin koppling till trakten/landskapet

Kartläggning av traditionella livsmedel och jordbruksprodukter med potential att söka skyddad beteckning enligt EU:s regelverk.PDF

Uppdaterad 19 maj 2021