Smaka Sverige

För ramslök från Västergötland har inte producenter identifierats. Foto: Ola Torkelsson/TT

Ingen identifiering av producenter

Under 2014 genomförde Jordbruksverket en kartläggning av förekomsten av traditionella svenska livsmedel och jordbruksprodukter med koppling till ett bestämt geografiskt område.

Urvalskriterierna har varit följande:

  • Produkten har en koppling till ett specifikt geografiskt område.
  • Produkten tillverkas inom det geografiska området.
  • Produkten har inte något registrerat varumärke.
  • Produkten har varit i produktion i mer än 30 år.

För ett antal produkter har kartläggningen inte lyckats identifiera producenter. Detta betyder inte att det inte finns producenter, utan att det funnits begränsningar i form av tid, tillgång till information etc. i kartläggningen. I vissa fall har kartläggningen identifierat producenter men inte i det område som produkten anses ha en koppling till. Produkterna redovisas i listan nedan.

Produkter utan identifierade producenterPDF

Hör av dig om du känner till någon producent

Känner du till producenter av produkter på ovanstående förteckning? Hör av dig med information till oss!

Uppdaterad 30 januari 2015