Smaka Sverige

Håkan Jönsson, etnolog vid Lunds Universitet. Foto: Caroline Eriksson/Jordbruksverket

Så söker du i historiskt material

När man tar sig an ett historiskt material, stort som litet, finns det ett antal tumregler som kan vara bra att känna till för att få ett så bra resultat som möjligt. Det handlar om vilka källor som är lämpliga och hur dessa värderas.

Film - Håkan Jönsson om att leta i arkiven. Hur och varför?

Vad är en källa?

Den som vill ge sig i kast med att söka efter historisk kunskap och försöka besvara en historisk fråga kan utmanas av flera problem med de källor som används. En källa kan vara kokböcker, rapporter, protokoll, lagar, memoarer, tidskrifter, med mera. Nedan finns en kort beskrivning av olika typer av källor som man kan stöta på under sitt arbete.

Bibliografier

Bibliografier är översikter som innehåller tillgängliga källor, till exempel böcker och arkivmaterial,  inom ett visst område. Oftast innehåller bibliografierna också uppgifter som belyser källornas värde. Bibliografier kan vara av stor hjälp när man vill bilda sig en uppfattning om de viktigaste källorna som finns att tillgå inom ett visst område.

Primära källor

Primära källor är obearbetat och icke tolkat källmaterial. Exempel på primära källor är brev, receptlänk till annan webbplats, förteckningar över diverse företeelser, kartor, bilder, ljudupptagningar, observationer och ordagrant återgivna intervjuer.

Primärt fältmaterial

Primärt fältmaterial kan vara dagböcker, reseberättelser och osorterade anteckningar från fältarbete. Författarna till primärt fältmaterial kommer från många olika fält och är till exempel forskare, upptäcktsresande, tjänstemän, politiker och kända personer.

Sekundära bearbetade källor.

Berättelser och genomgångar där primära källor har tolkats. Det finns två typer, en där källorna har angivits och deras tillförlitlighet har analyserats. Oftast består materialet i denna kategori av vetenskapliga texter. I den andra kategorin presenteras varken källor eller bedömning av källor. Kategorin kan omfatta allt från böcker till tidningsartiklar, filmer, med mera.

Skönlitteratur och populärlitteratur

Dessa källor är böcker där innehållet helt eller delvis har uppdiktats och där det saknas en kontroll av äkthet i innehållet.

Biografier

Till denna kategori räknas historiska berättelser av mäktiga och kända personer med syfte att efterlämna den egna självbilden eller historiska tolkningen till eftervärlden.

Källkritik

För att kunna genomföra en studie med ett tillförlitligt resultat är det alltid viktigt att genomföra en källkritisk analys.

Om uppgiften är något mer avancerad, till exempel att ta fram material för en ansökan om Skyddad Ursprungsbeteckning(SUB) kan det vara lämpligt att ha ytterligare kunskap om hur man forskar i historiskt material. Historieprofessorn William Cronon driver tillsammans med en grupp medarbetare hemsidan williamcronon.netlänk till annan webbplats, där det finns ett enkelt och lättförståeligt stöd med anvisningar om hur man forskar historiskt.

Skribent

Håkan Jönsson, etnolog vid Lunds Universitet

Paulina Rytkönen, docent i ekonomisk historia vid Södertörns högskola

Uppdaterad 24 maj 2021