Smaka Sverige

Matfestivalen i Skövde är ett årligt återkommande event. Foto: Pressbild/NextSkövde

Matfestivaler och tävlingar

I alla svenska regioner finns någon form av matfestival, skördefest eller tävling runt mat eller dryck, med varierande attraktionskraft.

Matfestivaler och skördefester – en urgammal tradition

Matfestivaler och skördefester är inget nytt fenomen utan har funnits sedan urminnes tider runt om i världen med syfte att visa fram lokala måltidstraditioner och att göra det trevligt för befolkningen och tillresande under några dagar. Det är allt från potatis- och fruktfestivaler till festivaler med fokus på ost, fisk eller skaldjur. I Sverige har exempelvis Ölands skördefestival blivit en stor återkommande festival.

Mattävlingar

Det finns en mängd tävlingar runt mat, dryck och måltid, på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Det är allt från lokala kocktävlingar till den nationella tävlingen Årets Kock till världsmästerskap för kockar, sommelierer, baristor, servitörer med mera. Det kan också vara en tävling runt en specifik produkt, som ett mästerskap i Ostronöppning. Vissa tävlingar är publika medan andra endast är för inbjudna gäster. Det finns även fall där vissa delar av tävlingen är öppna för allmänheten.

Måltidsevenemang –  folkligt, festligt och frekvent

Vad är egentligen en matfestival, en skördefest eller en tävling? De går samtliga att definiera som ett stort eller litet evenemang som hålls antingen regelbundet eller vid ett enstaka tillfälle. Getz (2000) menar att varje evenemang är unikt i sin blandning av företagsledning, program, plats, och deltagare eller besökare. En matfestival, en skördefest eller en tävling kan definieras som ett evenemang om det är: publikt och en aktivitet som är avgränsad i tid och rum. Det inträffar högst en gång om året och har ett program som är inriktat på en eller flera måltidsprodukter, och det har en arrangör och besökare (Mossberg och Svensson 2009). Arrangören kan vara en icke-vinstdrivande ideell organisation, en offentlig myndighet eller ett vinstdrivande företag. Ofta arrangeras ett måltidsevenemang i samverkan mellan olika aktörer.

Sätt maten på plats

De flesta matfestivaler och skördefester är bundna till en plats och återkommer regelbundet, som Musselfest i Lysekil, Skövde matfestival, Potatisfestivalen i Alingsås och Ölands skördefest. Ofta är platsen en del av festivalens namn, som i ovanstående exempel. Platsen kan vara en ort eller region och som framkommer i följande tabell kan fokus vara på en produkt eller flera.

Varför anordnas måltidsevenemang?

Måltidsevenemang kan ha många syften. Ett evenemang kan vara bra för att visa upp den måltidskultur som är kopplad till destinationen, marknadsföra lokala produkter, attrahera turister, öka medvetenheten om destinationen, fungera som säsongsförlängare, underhålla och främja investeringar och samarbete mellan olika aktörer.

Referenser

  • Andersson, Tommy and Lena Mossberg (2014), Interest in food events: some insights from Swedish consumers. In Alessio Cavicchi and Cristina Santini, (Eds.), Food and Wine Events in Europe, UK: Routledge, pp 201-212.
  • Park, K. S., Reisinger, Y. and Kang, H. J. (2008), Visitors' motivation for attending the South Beach Wine and Food Festival, Miami Beach, Florida. Journal of Travel & Tourism Marketing, 25:2, pp. 161-181.
  • Smith, S. and Costello, C. (2009), Segmenting visitors to a culinary event: Motivations, travel behavior, and expenditures. Journal of Hospitality Marketing & Management, 18:1, pp. 44-67.
  • Smith, S and Costello, C. (2009) Culinary Tourism: satisfaction with a culinary event utilizing importance-performance grid analysis. Journal of Vacation Marketing, 15 (99), p. 99-110.
  • Smith, S., Costello, C. and Muenchen, R. A. (2010), Influence of push and pull motivations on satisfaction and behavioral intentions within a culinary tourism event. Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism, 11: 1, pp. 17-35. 

Skribent

Lena Mossberg, Professor Handelshögskolan Göteborg

Uppdaterad 13 januari 2015