Smaka Sverige

Stockholms öl-och vinmässa lockar storpublik varje år. Foto: Örs Gubas/Stockholm Öl & Vin AB

Mat- och dryckesmässor

Antalet mässor med mat och drycker som tema fortsätter att öka. Många har också ett stort inslag av mat- och dryckeshantverk. En mässa med detta tema kan definieras som en marknadsplats där mat- och dryckesprodukter och relaterade tjänster visas och säljs.

En plats för nya idéer

Generellt kan de aktörer som finns på en mässa delas in i tre kategorier: utställare, besökare och organisationer. Syftet med deras deltagande kan bland annat vara att visa upp produkter, sälja, utbyta information, skapa nya relationer med kunder och leverantörer och bibehålla redan befintliga samarbetspartners. Det kan vara ett effektivt sätt att studera konkurrenternas produkter och få en inblick i olika trender. Nya idéer kan utvecklas och samverkansprojekt initieras mellan företag och organisationer. Mässorna kan därför skapa förutsättningar för nya affärs- och intäktsmöjligheter.

Matmässans motiverande möten

Mässan har dessutom en viktig social funktion, eftersom den ger människor möjlighet att träffas, presentera nya idéer och perspektiv, synas och lyssnas till, få stöd för nya initiativ och därmed fylla på med ny energi och motivation. Detta är en viktig faktor, inte minst för alla dem som driver små företag, och som behöver stimulansen av att komma in i rätt sammanhang. Många av företagets samarbetspartners är på plats samtidigt och därför är det också vid mässan ett bra tillfälle att anordna andra typer av aktiviteter som seminarier, bjudningar i eller utanför montern och andra möten.

Svenska mat- och dryckesmässor

Det finns en mängd mässor med tema mat runt om i Sverige. Vissa är riktade enbart till en specifik bransch, till exempel restauranger, medan andra riktar sig till en bredare bublik. De stora mat- och dryckesmässorna spänner över ett stort fält (till exempel Interfood) medan andra är smalare och specialiserade inom ett specifikt område. Mässor som Smaklust (startade 2007 och arrangerades några gånger men fick ställas in 2012 på grund av finansieringsproblem) och Passion för matlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i Göteborg kan ses som upplevelsemässor med fokus på mathantverk. Mitt köklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är en konsumentmässa om mat i Göteborg. Andra mässor som är öppna för allmänheten är olika dryckesmässor inom exempelvis öl, vin och whiskey, till exempel Stockholm Beer & Whisky Festivallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skribent

Lena Mossberg, Professor Handelshögskolan Göteborg

Uppdaterad 13 januari 2015