Smaka Sverige

Många kommer ihåg mötesmåltider med budskap. Foto: Jordbruksverket

Affärsmåltider och affärs­evenemang

Olika typer av affärsmåltider och affärsevenemang kan användas för att stärka en gastronomisk region. Det kan till exempel vara måltider i samband med jubileer, invigningar, belöningar, utställningar, konferenser och seminarier, produktlanseringar, möten för press etc.

Mötesmåltider med budskap som är distinkta kommer många besökare ihåg. Det ger en extra dimension till mötet. Besökare berättar om måltiden och destinationen, vilket kan skapa intresse och nyfikenhet.

Låt inte maten tysta mun – berätta din historia!

Dramaturgi kan utgöra ett bra ramverk för en evenemangsmåltid, för att engagera deltagarna och kommunicera ett budskap så att alla kan förstå det. Genom så kallad storytelling kan arrangören skapa mening kring det de vill förmedla. Arrangören måste välja ut vad som ska visas upp och vad som ska utelämnas för att klargöra och rikta uppmärksamheten mot den vision eller de mål som finns. Med storytelling som hjälpmedel kan ett starkt koncept skapas, vilket speglas i måltiden. Historien blir en verbal och visuell metafor som går i linje med varumärket.

Många möten erbjuder ett brett utbud av aktiviteter och artister. Traditionell dramaturgi bygger på att det ska finnas en början, en mittdel och ett slut. I början presenteras karaktärerna och kontexten. Spänningen stiger efter hand och efter att en kulmen inträffar drar sig historien mot sitt slut. Karaktärerna består ofta en hjälte som löser någon form av konflikt tillsammans med medhjälpare. Även om utgångspunkten inte alltid är ett grundläggande tema och följer en dramaturgisk struktur kan en kulmen upplevas under en affärsmåltid. Musiken trappas upp… företagsledaren går upp på scenen… champagnen serveras… Det som kan gå förlorat är att deltagarna inte riktigt förstår handlingen (det kanske inte är en genomtänkt sådan) och att de inte känner sig delaktiga.

För att besökarna ska få en positiv upplevelse måste de vara involverade och delaktiga i handlingen. Det finns en början när de anländer (till exempel till ett evenemangstält) och introduceras till historien i form av design, dekor, musik, personalens beteende och så vidare. Mittendelen karaktäriseras av att de aktivt agerar då de deltar i processen och i slutet är de redo att avsluta och bege sig ut ur möteslokalen.

Ceremoniella måltider

Begreppet ceremoniell betyder föreskriven ordning, ritual, liturgi, formaliteter, enligt en viss etikett. Vardagligt kan det betyda tågordning. En ceremoniell måltid som gjort Sverige vida känt är Nobelmiddagen. Andra ceremoniella middagar är residensmiddagar, kungamiddagar, akademiska högtidsmiddagar, nationsmiddagar med flera. Under dessa måltider finns riktlinjer och körscheman och man kan med fördel arbeta utifrån ett dramaturgiskt förhållningssätt.

Länk: New Nordic Food Diplomacy tool kitlänk till annan webbplats

Lena Mossberg, professor i marknadsföring

Referenser

Söderlind, U. (2005), Nobels middagar: banketter, festligheter och pristagare under 100 år, Stockholm: Carlssons.

Tellström, R. (2006), The construction of food and meal culture for political and commercial ends: EU-summits, rural businesses and World Exhibitions.

Skribent

Lena Mossberg, Professor Handelshögskolan Göteborg

Uppdaterad 22 januari 2015