Smaka Sverige

Johan Widing. Foto: Jordbruksverket

Film: Varför producera med lantraser? Med Johan Widing

Vilka kvaliteter ska vi och borde vi upptäcka hos de svenska lantraserna? Bonden Johan Widing berättar om djuren på sin gård och stoltheten över att äga djur som har en historia.

Uppdaterad 27 januari 2015